Test d’Usability de l’App4Refs a Atenes

//Test d’Usability de l’App4Refs a Atenes

Test d’Usability de l’App4Refs a Atenes

L’aplicació App4Refs va avançant en el seu disseny. Després del test de concepte realitzat el mes de gener amb potencials usuaris reals d’entre la comunitat refugiada, aquest mes de març s’ha dut a terme l’anomenat test d’usabilitat. Aquest test és fonamental per a qualsevol aplicació per mòbil que realment vulgui esdevenir útil per als usuaris.

El test d’usabilitat dissenyat per la Fundació ACSAR i mSocial ha permès descarregar-se al propi telèfon mòbil un prototip beta del que serà l’aplicació, i sobre ell realitzar proves que han permès validar aspectes clau del seu funcionament, com ara el disseny i disposició de símbols i icones, la  llegibilitat, gamma de colors, jerarquia en les informacions i altres aspectes que permetran un ús senzill, clar i apte per a tothom, independentment del seu origen o formació.

Per segona vegada, el Greek Forum of Migrants (GFM) ha col·laborat cercant i seleccionant un grup d’usuaris representatius de les diferents comunitats residents a Grècia, pertanyents a diversos grups d’edat i nivell formatiu.

D’entre les millores incproirades, se’n p0t destacar que els participants van optar per triar unes icones més netes en relació a altres proposades, van preferir colors clars, i símbols internacionalment reconeguts.

Cal dir que el prototip dissenyat a Barcelona va ser validat totalment, i que el test va servir per corregir-ne algunes funcionalitats i opcions.

El proper pas, ara, és doble. D’una banda, el Greek Forum treballarà en la construcció de la base de dades que ha de facilitar la informació continguda en l’App4Refs. En el model escollit pel Projecte UNINTEGRA s’ha optat per prioritzar fons primàries d’informació que actualitzen agents públics o bé ONGS de referència per garantir que la informació no quedarà desfasada en pocs mesos.

En paral·lel, un equip de la Universitat de Santiago de Compostela  està dissenyant ja la “carcassa” o programació invisible que permetrà visibilitzar la interfície i la informació de l’App4Refs. Els resultats es presentaran el mes de juny

2019-04-29T13:26:27+00:00