Vull ser voluntari 2018-10-31T19:03:03+00:00

Vull ser voluntari

Estades de suport socioeducatiu i per la recuperació emocional dels refugiats a Grècia

Més de 50.000 refugiats i sol·licitants d’asil encara estan bloquejats a Grècia i viuen en condicions precàries. Al setembre de 2017, el programa de reubicació de dos anys, llançat per la Unió Europea, va finalitzar. Segons l’ACNUR només uns quants refugiats més podran deixar Grècia i desplaçar-se a un tercer país, com és  la voluntat de la majoria d’ells. El nou marc està definit per la incertesa per a alguns i per la impossibilitat efectiva de continuar el viatge per a altres refugiats, i planteja la necessitat de noves accions.

El llarg temps viscut als camps o en llocs irregulars ha afectat negativament els refugiats en termes socials i psicològics. Encara avui, la majoria  no tenen accés a una cobertura de necessitats en condicions adequades. I malgrat els esforços de les autoritats gregues i internacionals, els projectes de ONG i de voluntaris, els refugiats no tenen accés total als serveis socials i de salut bàsics, als programes d’educació i inclusió.

Davant d’aquesta situació, hi ha una clara necessitat de projectes innovadors dirigits a facilitar el retorn a la vida activa dels refugiats. Projectes planificats amb la seva participació activa, en funció de les seves necessitats reals i buscant la seva plena potenciació.

Estades al Projecte UNINTEGRA

En el marc del projecte europeu UNINTEGRA, la Fundació ACSAR, en coordinació amb la Universitat d’Atenes, i d’acord amb els principis d’ACNUR i de la cooperació i solidaritat internacional, organitza estades de suport socioeducatiu i recuperació emocional adreçades als refugiats de Grècia, en partenariat amb ONGs i entitats locals gregues

Les estades les realitzen equips formats per participants procedents de diferents disciplines i experiències formatives, i tenen com a principal objectiu donar suport directe els refugiats en la seva vida diària.

Les activitats promouen la recuperació emocional dels refugiats i proporcionen atenció per afavorir el seu apoderament i vida independent.

Tenen lloc en entorns rurals o urbans, donant suport als refugiats situats tant en apartaments privats, i hotels com en centres de refugiats o camps.

Els equips estan formats per estudiants en pràctiques, professionals i voluntaris.

Es dona prioritat a les persones amb experiència en els següents àmbits:

 • Educació social
 • Treball Social
 • Teràpia Ocupacional
 • Salut física i mental
 • Educació infantil, primària i secundària
 • Expressió artística i musical
 • Educació en el lleure
 • Emprenedoria
 • Treball comunitari amb infants, joves i grans
 • Jardineria
 • Fusteria
 • Electricitat
 • Engibyeria Informatica
 • Telecomunicacions

Activitats

 •  Activitats formatives, relacionals i de suport a la integració
 •  Classes d’informàtica
 •  Cursos d’anglès
 •  Apoderament laboral (Realització de CVs, cartes de motivació, preparació per a entrevistes de feina…).
 •  Suport a l’emprenedoria i autocupació
 •  Activitats de grup a l’exterior (visites a museus, excursions, sortides a parcs, platja…)
 •  Sessions de cinema i cinefòrum
 •  Jardí d’infants i conta-contes
 •  Treball amb disciplines artístiques (manualitats, teatre, música…)
 •   Suport a persones amb discapacitat
 •   Activitats físiques i esportives (ioga, crossfit, hoquei…)
 •   Organització de celebracions i foment dels espais de trobada
 •   Recuperació i millora d’espais i infraestructures

La llengua de treball és català i anglès. Tenen lloc en entorns urbans o rurals, donant suport a les persones refugiades situades en apartaments, centres de refugiats o camps gestionats per ONGs locals o les administracions públiques associades amb la Fundació ACSAR.

El treball sobre el terreny dels equips de participants d’ACSAR, a més de les activitats d’acompanyament, apoderament i activació, inclou sessions de coordinació i gestió.

Metodologia d’intervenció

En l’actualitat, la Fundació ACSAR continua el treball sobre el terreny iniciat l’estiu de 2016 a Atenes en el marc del Projecte Xeflis, ampliant activitats amb el projecte europeu, UNINTEGRA, en el qual participen diverses universitats i ONGs locals. Les activitats es fan amb entitats com el  Fòrum Grec dels Migrants, PRAKSIS, Solidarity Now, i la col·laboració d’ajuntaments i entitats locals, i sota els auspicis de l’ACNUR.

Moltes ONGs, organismes internacionals i administracions basen els seus projectes de suport als refugiats en l’ajuda humanitària, per garantir la seva supervivència. Fan salvament marítim, recullen aliments o ajuda sanitària d’urgència, o bé proporcionen allotjament bàsic i orientació de caràcter jurídica o social. Nosaltres comencem a partir d’aquí: el nostre projecte es centra en oferir a les persones refugiades un nou horitzó de futur construït per elles mateixes. I ofereix solidaritat en tres eixos: acompanyament, apoderament i activació.

Per acompanyament ens referim a estar al costat de les persones refugiades, per mitjà de l’escolta activa, oferint-los un espai de confiança i seguretat que els permeti elaborar internament l’experiència traumàtica que han viscut degut a la guerra, al llarg i penós trànsit per arribar a Europa i les pèrdues que han experimentat. Molts infants han perdut els seus progenitors, moltes famílies estan trencades, hi ha casos de dones que han estat vexades i maltractades durant el seu viatge a Europa, i tots ells han sofert un llarg període d’abandonament personal que fa que molts usos i costums bàsics de salut física i mental s’hagin perdut.

Usem metodologies pròpies de l’educació en el lleure, especialment amb els infants, i també amb les mares soles amb fills a càrrec, les dones víctimes de violència, les persones amb discapacitat, els joves i les famílies nombroses, que són els més vulnerables d’entre els refugiats i la nostra prioritat.  Aconseguim molt bons resultats fent activitats de tota mena que busquen crear comunitat entre els refugiats, afavorir la seva inclusió al seu nou espai d’acollida i millorar el seu coneixement del nou medi.

Això és possible amb activitats senzilles que inclouen sortides, a parcs, a la platja, jocs educatius, manualitats, la música i l’art en general i també activitats culturals i festives. Treballem les emocions, amb ioga, relaxació, i activitats de grup, i fomentem amb aquestes activitats els valors com la convivència, el respecte als altres i a la diversitat, fomentant una actitud positiva i el món que permeti una reobertura plena envers la vida.

Acompanyar és ser-hi, amb consciència plena i escolta activa.

L’apoderament o empowerment configura un eix d’activitats formatives i d’orientació per tal que  les persones refugiades puguin començar de nou. Ajudar-les a reconstruir el seu currículum, identificant habilitats, punts forts i interessos, creant aules d’aprenentatge d’idiomes, informàtica i altres eines tecnològiques, i fomentant l’emprenedoria personal. Es tracta que cadascú pugui orientar-se en la nova fase. Fem classes d’anglès o francès, informàtica i ús d’internet, guitarra  i altres instruments musicals, arts visuals com fotografia, vídeo, cinema. Ajudem també a fer tràmits o trasllats per ajudar les persones a situar-se i orientar-se

L’activació cerca facilitar la inclusió de les persones refugiades al nou medi, i especialment en el mercat de treball, fomentant la seva formació o reciclatge. Això inclou ajudar a fer-se un currículum (que suposa un procés de revisió vital), passar una entrevista, obrir-se un email, aprendre a buscar feina. També permet plantejar-se un projecte personal d’emprenedoria, és a dir un negoci o activitat professional pròpia. Activar-se és també crear vincles i relacions amb la nova societat d’acollida participant en activitats culturals o socials

Fórmules de participació

Les activitats es realitzen en Equip, que pot estar format per persones amb diferents habilitats i competències, edats i experiència. Per participar en el projecte cal fer un curs de formació presencial a Barcelona organitzat per la Fundació ACSAR, que inclou activitats pràctiques i de creació d’equip (team building)

Les activitats són coordinades sobre el terreny per professionals que treballen des de les  Oficines de la Fundació ACSAR a Grècia i Barcelona.  La Fundació gestiona la coordinació i supervisió, l’organització de les activitats i el suport al grup en el seu desenvolupament.

Per participar en estades de desenvolupament del projecte, cal en primer lloc enviar una carta de motivació a la Fundació ACSAR i la fitxa de participació adjunta. Una vegada rebuda es fa una selecció, els candidats participen en un curs de formació i es formen els Equips, que són enviats a les destinacions que les nostres contraparts consideren d’acció prioritària. Cal signar un compromís de participació que s’acompanya d’un codi ètic d’actuació.

Per participar a les estades cal ser major d’edat. No cal acreditar una formació acadèmica concreta però si aportar habilitats o coneixements que puguin ser útils per al projecte de l’Equip.. La llengua de treball dels grups durant les estades és el català i en la relació amb els refugiats l’anglès, el francès, l’àrab o el farsi. Les estades són d’un mes. El projecte també preveu la participació d’estudiants en pràctiques per períodes de temps superior.

Els participants es financen el seu viatge fins al lloc d’activitat i participen en el cost del seu allotjament i alimentació.

Si estàs en disposició de participar en  el projecte, escriu-nos siusplau a participacio@fundacioacsar.org enviant-nos carta de motivació i currículum personal.