Projecte UNINTEGRA 2018-05-09T11:29:01+00:00

Projecte UNINTEGRA

Projecte Unintegra

UNINTEGRA és un projecte europeu que desenvolupa la Fundació ACSAR, junt amb mSocial,  en el marc d’un consorci integrat per Universitats i que té per objecte facilitar la inclusió social dels refugiats de guerra. Té el suport de la Comissió Europea, per mitjà del fons AMIF, i del Fons Català de Cooperació.

La Fundació ACSAR dirigeix i coordina les activitats a Grècia juntament amb la Universitat d’Atenes (NKUA) i amb avaluació externa de la Universitat de Vic. El projecte té el suport de l’ACNUR, i es desenvolupa en partenariat amb entitats gregues com el Greek Forum of Migrants (GFM), Solidarity Now, Praksis i moltes altres.

UNINTEGRA  es desplega a Grècia en quatre grans blocs d’activitat:

  • Conferències Internacionals: Dues Conferències Internacionals d’alt nivell analitzen i identifiquen les millors pràctiques i projectes d’èxit provat en la inclusió social des refugiats.
  • Workshops. Fins a 10 tallers de formació i cooperació tècnica s’ofereixen als professionals i voluntaris que quotidianament treballen amb els refugiats, amb l’objectiu de millorar la seva competència tècnica.
  • Estades. El projecte organitza estades d’entre un mes i tres mesos de durada per facilitar suport i atenció directa als refugiats. Es treballen tres grans objectius: Acompanyament, Apoderament i Activació.
  • App4Refs. Una innovadora aplicació per mòbil destinada a facilitar a les persones refugiades l’accés a serveis, activitats i informació sobre tot allò que necessiten

A Catalunya, UNINTEGRA organitza activitats informatives i de sensibilització i formació sobre la situació dels refugiats, els progresos del projecte i el dret a l’asil i el refugi