II Conferència internacional a Grècia ” Integració econòmica dels refugiats a Grècia: Bones pràctiques i oportunitats d’educació i ocupabilitat”.

//II Conferència internacional a Grècia ” Integració econòmica dels refugiats a Grècia: Bones pràctiques i oportunitats d’educació i ocupabilitat”.

II Conferència internacional a Grècia ” Integració econòmica dels refugiats a Grècia: Bones pràctiques i oportunitats d’educació i ocupabilitat”.

El 19 d’abril a Atenes, en el marc del projecte UNINTEGRA , juntament amb la Universitat d’Atenes (NKUA), es va celebrar la segona conferència internacional sota el titol ” Integració econòmica dels refugiats a Grècia: Bones pràctiques i oportunitats d’educació i ocupabilitat”.

A la jornada van participar i intervenir professionals experts i associacions locals que treballen entorn els dos eixos de la conferència, l’educació i l’orientació laboral de les persones refugiades.

Es van debatre i tractar temàtiques com la integració de refugiades en el sistema educatiu grec, l’accés a l’educació superior, protocols de validació de competències acadèmiques, les oportunitats i orientació laboral de les dones refugiades i els reptes de treballar en un país de trànsit, entre d’altres.

La conferència també va servir com a plataforma de difusió de “Migrant birds, ocells migrants, el primer diari a Grècia editat per joves migrants, grecs i refugiades.

2019-04-26T12:04:26+00:00