Fundació ACSAR 2018-04-09T09:15:57+00:00

Fundació ACSAR

Fundació ACSAR

La Fundació ACSAR es constitueix el març de 2005. Recull i pretén posar en valor l’experiència i trajectòria pionera de l’Associació ACSAR, que des dels anys setanta ha estat referent en matèria d’asil i refugi a Catalunya i Espanya.

La raó de ser de la Fundació és transformar la praxi i l’assistència directa en coneixement i aprenentatge, a fi de contribuir a la reflexió i el debat sobre els fenòmens de mobilitat internacional i de diversitat i cohesió social. L’objectiu últim és contribuir a la construcció d’una societat plural i diversa alhora que promoure la igualtat de drets de ciutadania.

L’activitat duta a terme fins ara per part de la Fundació ACSAR s’alinea amb els objectius d’estudiar el fenomen de la immigració a Catalunya i Espanya en el marc europeu i internacional, sensibilitzar la societat fomentant debats que facilitin el coneixement i respecte mutu entre els diferents col·lectius, prestigiar i divulgar el concepte d’asil, donar suport a les iniciatives col·lectives de barris i pobles per tal de fomentar la cohesió social i l’ intercanvi cultural, així com oferir tallers de formació dirigits a l’administració pública local, entitats i altres professionals de cara a una adequada gestió de la realitat social fruit del fet migratori.

L’any 2012 la Fundació ACSAR inicia una etapa de renovació empesa per un context de crisi multidimensional que fa necessari reafirmar i reforçar la missió de contribuir a la construcció d’una societat plural i diversa, en igualtat de drets i que aprofundeixi en el desenvolupament d’oportunitats de cara a la satisfacció de les necessitats bàsiques i dels interessos estratègics de la ciutadania, alhora que reforçar la vessant dels deures i responsabilitats necessaris per a una convivència democràtica. És en aquest entorn que el pensament i anàlisi de noves polítiques públiques que afavoreixin els processos de mobilitat humana i de cohesió social es fan més necessaris que mai.

Visita la pàgina web de la Fundació ACSAR per conèixer-la més.